Tại ISC-UKEAS, chúng tôi cam kết cung cấp tất cả các dịch vụ hỗ trợ có thể cho sinh viên và các đối tác của chúng tôi!
Hãy cùng tham gia cùng với chúng tôi trong chuỗi Hội thảo online toàn cầu được tổ chức bởi ISC-UKEAS! Các vấn đề thú vị về giáo dục ở các trường đại học đối tác hàng đầu thế giới, Trường ngôn ngữ, Trường nội trú hàng đầu Vương quốc Anh và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là chia sẻ bí quyết thi IELTS. Tất cả việc đăng ký tham dự đều hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký ngay để gặp gỡ trực tuyến cùng với các diễn giả trên khắp thế giới cùng ISC-UKEAS!

Current & Upcoming

Coming soon...

By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Click here for our full privacy policy
Accept