ในเดือนที่ผ่านมา ทาง UKEAS ได้ทำการประสานงานกับมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักรเพื่อมองหามาตรการรับมือ กับสถาณการณ์ COVID-19 ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการงดเดินทางระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์ความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยจำนวนมากได้ตัดสินใจทำการเลื่อนวันเปิดการศึกษา จากเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ไปยังเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ทาง UKEAS ได้สร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านสามารถค้นหาหลักสูตรที่สนใจ และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

Qualification Course name
LLM International Commercial Law
Qualification Course name
MSc Information Systems & Business Analysis
MSc Human Resource Management
MSc Business Analytics
Qualification Course name
Legal Practice Course (LPC)
Qualification Course name
MSc Construction Project Management
MSc Project Management
Qualification Course name
PhD PhD
Qualification Course name
MSc Human Resource Management
MSc Management
Qualification Course name
MBA MBA
MSc Petroleum and Environmental Technology
MA Communication, Culture and Media, MA
MSc Public Health Nutrition
BA (Hons) Global Business Management BA (Hons)
MSc International Business Management
MSc Global Healthcare Management
MSc International Business Management
MSc Adult Nursing - Pre-registration
MSc Nursing (On-campus)
Qualification Course name
MS Public Health
MSc Environmental Management
MSc International Fashion Marketing
MSc Professional Accountancy (ACCA Route)
Qualification Course name
Foundation Foundation Certificate 3 Terms in Business, Law and Social Science
Qualification Course name
Foundation Foundation Certificate in Science and Engineering
Qualification Course name
Foundation Business, Law & Social Science Foundation
Qualification Course name
Foundation Foundation Certificate in Business, Law and Social Science
Qualification Course name
Foundation Advanced Level Foundation
Qualification Course name
MSc Information Systems with Professional Placement
Qualification Course name
BSc (Hons) Business Management
Qualification Course name
LLM Master of Law (General)
LLM Data Protection and Intellectual Property
Qualification Course name
MSc International Hospitality Management MSc
MSc International Trade and Finance MSc
MSc Construction Management MSc
MSc International Events Management, MSc
BA (Hons) Business and Management
MS Corporate Governance MSc
MS Criminology MSc
MSc Health and Community Care
MA Human Resource Management Top Up MA
MSc Information and Technology
MA International Relations MA
MSc Journalism
MA Landscape Architecture
MSc Management MSc
MA Peace and Development
MS Project Management
MS Sports Events Management
MS Strategic Project Management MSx
MS Supply Chain Management and Logistic MSc
BSc (Hons) Adult Nursing
MSc Marketing and Digital Strategy
MBA Graduate MBA
MSc Data Science
MSc Entrepreneurship and Business Development
MA International Human Rights Practice
MA Youth Work and Community Development
MSc Advanced Engineering Management
GradDip Graduate Master of Business Administration
Foundation International Foundation Year | Foundation Certificate
Qualification Course name
MA International Bussiness Management
Qualification Course name
Foundation University Foundation
MSc Postgraduate Pathway in (MSc) Management
Qualification Course name
Postgraduate Pathway in Law
Qualification Course name
MSc Project Management
MSc Engineering Management
MSc Electrical Power Engineering
MSc Construction Project Management with BIM
MSc Renewable and Sustainable Energy Technologies
MPH Public Health
MSc Nursing
MSc Computer Science
MA Education
MSc International Development
MA International Relations, Conflict and Security
MSc FINANCE
MSc Global Logistics, Operations and Supply Chain Management
MA Education (Leadership and Management)
MA Education (SEND/Inclusion)
MA Education (Teaching and Learning)
MPH Public Health (Nutrition)
MSc Healthcare Management
MSc Business and Management
MSc Data Science
Qualification Course name
MA Public Health
Qualification Course name
MSc Finance
Qualification Course name
MS International Project Management with Advance Practice
Qualification Course name
MSc International Business with Data Analytics
Qualification Course name
MA Global Communication and Media
Qualification Course name
MSc International Finance and Management
Qualification Course name
Foundation International Foundation Year in Business, Economics, Accounting and Finance
Qualification Course name
Pre-Masters Pre-Masters in Business and Social Sciences
Qualification Course name
MS Health Care Management, MSc
Qualification Course name
MSc Psychology
MSc Food Processing Engineering
MSc Nursing Studies (Adult) Pre-registration
Qualification Course name
MS Finance and Investment Management
MSc Advanced Chemical Engineering
MSc (Econ) Accounting And Finance
Qualification Course name
MS Public Health MSc
MSc Adult Nursing
Qualification Course name
MDS MSc Human Resource Management (CIPD)
Qualification Course name
MSc Digital Marketing, MSc
Qualification Course name
MSc International Business & Human Resource Management MSc
Qualification Course name
MSc Data Science
Qualification Course name
MSc Civil Engineering with Industrial Practice
Qualification Course name
MA Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
MSc Nursing (Pre-registration) Mental Health
MSc Nursing (Pre-Registration) Adult
Qualification Course name
Foundation Foundation
Qualification Course name
PhD PhD
Qualification Course name
MSc International Business and Management
MSc Sports Management
Qualification Course name
MSc International Business
MSc Procurement, Logistics & Supply Chain Management, MSc
MSc Human Resource Management & Development, MSc
MSc Project Management, MSc
MSc Human Resource Management and Development
MSc Management
MA Nursing/RN (Adult, Mental Health or Children & Young People) MA/RN
MSc Data Science
Qualification Course name
MSc Management
Qualification Course name
Business and Management
MSc Business Analytics
MSc Human Rights and Diplomacy
Qualification Course name
MSc Computer Science
Qualification Course name
MSc International Management MSc
Qualification Course name
MSc Air Transport Planning and Management
Qualification Course name
MA Applied Imagination in the Creative Industries
By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Click here for our full privacy policy
Accept